ОРГАНИЗАЦИЈА СУПРС

Савез организује подружнице, општинске и градске организације, општинске, градске, окружне и покрајинске одборе у складу са одредбама овог Статута и Статутарном одлуком Републичког одбора Савеза.

За подружнице, општинске и градске организације, општинске, градске,окружне и покрајинске одборе, Статутарном одлуком, Републички одбор Савеза уређује: поступак оснивања, организацију и делокруг рада, које колективне и инокосне органе имају- избор, мандат и опозив органа, финансирање, наплату чланарине, вођење евиденција, сарадњу, минималан број чланова и друго.

Подружнице, општинске и градске организације, општински, градски,окружни и покрајински одбори, усклађују своју организацију рада у смислу члана 34.овог Статута, у року утврђеном одлуком Републичког одбора Савеза.