1913. – Црна Гора стала на страну Србије у рату против Бугарске и послала Србији у помоћ одред од 12 000 војника.