Упознавање чланства са програмима рада Оргаснизација Савеза за наредну годину