Годишњица заједничке седнице Владе и Врховне команде 1915.